departament de justícia
Borsa d'interins Justícia Info Departament de Justícia Oposicions

ASIJ CATALUNYA COMUNICA: Criteris d’incorporació d’opositors a la borsa en el cos d’auxili judicial

Companys/es,

Adjuntem NOTA INFORMATIVA del Departament de Justícia en relació amb els criteris d’incorporació d’opositors a la borsa en el cos d’auxili judicial:

Amb motiu de l’apertura del termini de presentació de sol·licituds d’incorporació a la borsa, dels opositors del cos d’auxili judicial (Convocatòria Ordre JUS/60/2020), i per tal d’aclarir algunes consultes relacionades amb la incompatibilitat de pertinença a la borsa del cos d’auxili judicial amb la pertinença a la borsa de qualsevol dels cossos de TPA i/o GPA, us volem traslladar els criteris següents:

–   Si son a la llista de funcionament en el cos de GPA i/o TPA. S’informarà d’ofici la NO acceptació de la sol·licitud per al cos d’auxili judicial, sempre que hagi superat el període de pràctiques en algun d’aquests cossos, GPA i/o TPA. Si no han superat el període de pràctiques s’acceptarà la sol·licitud indicant aquesta situació a la persona interessada i amb la condició que si la supera quedarà exclosa de la llista en el cos d’auxili judicial.

–  Si son a la llista d’opositors en el cos de GPA i/o TPA. Poden presentar-se a la llista en el cos d’auxili judicial i consultar la seva posició a qualsevol de les llistes. Un cop nomenada, i superat el període de pràctiques, serà exclosa en el cos/cossos en que es doni la incompatibilitat.

–  Si son a la llista de reserva en el cos de GPA i/o TPA. Poden presentar-se a la llista en el cos d’auxili judicial i consultar la seva posició a qualsevol de les llistes. Un cop nomenada, i superat el període de pràctiques, serà exclosa en el cos/cossos en que es doni la incompatibilitat.

Us informem que des del Servei de Borsa es revisaran totes les sol·licituds rebudes, i en funció dels criteris indicats informarem a les persones interessades mitjançant l’espai de tramitació de la Generalitat de Catalunya, on també poden consultar el seu estat en qualsevol moment.

Cordialment,

Borsa de Personal Interí

Edited: 20.02h

#EnsEnSortirem💪

#seguiremlluitantfinsaveure’tsomriure😀

[apvc_embed type=”customized” border_size=”2″ border_radius=”5″ background_color=”” font_size=”14″ font_style=”” font_color=”” counter_label=”Visits:” today_cnt_label=”Today:” global_cnt_label=”Total:” border_color=”” border_style=”solid” padding=”5″ width=”200″ global=”false” today=”false” current=”true” icon_position=”” widget_template=”None” ]