departament de justícia
Comissions de Serveis Info Departament de Justícia Intranet

ASIJ CATALUNYA COMUNICA: Oferta Equip de formació (EFO) per deplegar ejcat als jutjats de Catalunya

Companys/es,

Us deixem nota d’interès que s’ha penjat a la Intranet de Justícia https://espai.justicia.gencat.cat/ per a la vostra informació i en relació a l’oferta per cobrir 1 lloc de treball del cos de gestió processal i administrativa per formar part de l’equip de formació per desplegar els mòduls d’e-justicia.cat als jutjats de Catalunya, de la Direcció Generalde Modernització de l’Administració de Justícia:

FES CLIC PER VEURE 👉 Oferta (1 GPA) (21.6.21)

FES CLIC PER VEURE 👉 Sol·licitud
Termini de presentació: del 21 al 30 de juny de 2021, ambdós inclosos.

Requisits de participació

Preferentment, personal funcionari de carrera del cos de gestió processal i administrativa que es trobi en actiu prestant serveis a l’Administració de Justícia de Catalunya amb una experiència de 3 anys en qualsevol ordre jurisdiccional i que acrediti els coneixements del nivell de suficiència de català (C1).

També es tindran en compte les sol·licituds de les persones interines que prestin serveis a l’Administració de Justícia de Catalunya en el cos de gestió processal i administrativa,o bé, es trobin inscrites a la borsa de funcionament del cos objecte de cobertura, sempre i quan es compleixin els requisits següents:-Estar en possessió de la titulació que dóna accés al cos de gestió processal i administrativa.-Acreditar els coneixements del nivell de suficiència de català (C1).

Salutacions,

Edited: 21.21h

#EnsEnSortirem💪

#seguiremlluitantfinsaveure’tsomriure😀

[apvc_embed type=”customized” border_size=”2″ border_radius=”5″ background_color=”” font_size=”14″ font_style=”” font_color=”” counter_label=”Visits:” today_cnt_label=”Today:” global_cnt_label=”Total:” border_color=”” border_style=”solid” padding=”5″ width=”200″ global=”false” today=”false” current=”true” icon_position=”” widget_template=”None” ]