departament de justícia
Info Departament de Justícia Oposicions

ASIJ CATALUNYA COMUNICA: Oferta de places GPA i TPA torn lliure_Catalunya

Companys/es,

Us adjuntem la previsió de places a oferir als aspirants que superin les proves selectives per a l’ingrés en els cossos de GPA i TPA pel torn lliure, remesa pel Departament de Justícia.

Oferta-places-OPE-2017_2018_doc-GPA-lliure

Places-TPA_OPE-2017-2018-torn-lliure

Atès que al mes d’octubre es posa en marxa l’oficina judicial de Tortosa i per tant ens trobem en el procés d’implementació, s’ha considerat que és convenient treure de l’oferta de places del cos de GPA i TPA, les corresponents a aquest partit judicial. Aquestes seran incloses al concurs de trasllat de l’any 2022 amb el nou format de l’oficina judicial.

Edited: 20.10h

#EnsEnSortirem💪

#seguiremlluitantfinsaveure’tsomriure😀

[apvc_embed type=”customized” border_size=”2″ border_radius=”5″ background_color=”” font_size=”14″ font_style=”” font_color=”” counter_label=”Visits:” today_cnt_label=”Today:” global_cnt_label=”Total:” border_color=”” border_style=”solid” padding=”5″ width=”200″ global=”false” today=”false” current=”true” icon_position=”” widget_template=”None” ]