departament de justícia
Borsa d'interins Justícia Info Departament de Justícia

ASIJ CATALUNYA COMUNICA: Informació per accedir a llocs de GPA des del cos TPA

Companys/es,

Adjuntem nova nota del Departament de Justícia amb informació per accedir a llocs de GPA des del cos TPA:

Benvolguts/des,

Us informem que, un cop revisats i aprovats els requisits en Comissió de Seguiment de la Borsa de Personal Interí, hem redactat la Nota Informativa perquè les persones nomenades actualment en el cos de tramitació processal i administrativa puguin accedir a ocupar llocs en el cos de gestió processal i administrativa.

En aquesta nota es recullen els requisits que han de complir les persones interessades per poder sol·licitar accedir a llocs de GPA, aquests son:

  • Estar inclosa a qualsevol de les llistes de GPA (funcionament preferent, llista d’opositors o llista de reserva)
  • Estar nomenada en el cos TPA
  • Estar treballant i portar més de dos anys a la última destinació de manera continuada i ininterrompuda
  • Disposar del curs de formació inicial o equivalent de GPA, realitzat pel Centre d’Estudis Jurídics i Formació Especialitzada (CEJFE)

Atenent a la manca de persones disponibles en borsa de personal interí del cos de GPA, i prèviament al bolcatge dels opositors, des de serveis centrals vam identificar les persones de la borsa de personal interí que reunien els requisits i vam contactar amb cada una d’elles per informar-les i cobrir els llocs vacants de GPA. A partir d’ara, qualsevol persona que reuneixi els requisits indicats i vulgui accedir a llocs de GPA ho haurà de sol·licitar a instància de part, mitjançant el formulari de declaració responsable per accedir a llocs de gestió processal i administrativa (GPA) des del cos de tramitació processal i administrativa (TPA), que tindran disponible al web de la borsa de personal interí.

Cordialment,

Borsa de personal interí

Nota-informativa-per-accedir-a-llocs-de-GPA-des-del-cos-TPA

Declaracio-responsable-per-ocupar-llocs-de-GPA

Edited: 19.51h

#EnsEnSortirem💪

#seguiremlluitantfinsaveure’tsomriure😀

[apvc_embed type=”customized” border_size=”2″ border_radius=”5″ background_color=”” font_size=”14″ font_style=”” font_color=”” counter_label=”Visits:” today_cnt_label=”Today:” global_cnt_label=”Total:” border_color=”” border_style=”solid” padding=”5″ width=”200″ global=”false” today=”false” current=”true” icon_position=”” widget_template=”None” ]