departament de justícia
Info Departament de Justícia Intranet

ASIJ CATALUNYA COMUNICA: GAUDIMENT DE LES VACANCES

Business Forum Disruptions – Cornubia CIBE

Us deixem nota d’interès que s’ha penjat avui a la Intranet https://espai.justicia.gencat.cat/ per a la vostra informació:

La Sub-direcció General de Recursos Humans i Econòmics recorda que el període de vacances anuals retribuïdes dels funcionaris públics no pot ser substituït per una quantia econòmica.

En els casos de renúncia voluntària s’ha de garantir en tot cas el gaudiment de les vacances meritades.

Per això, cal que les persones que tinguin previst cessar voluntàriament sol·licitin abans del cessament el gaudiment de les vacances meritades, a través del portal ATRI.

Els òrgans competents per a autoritzar el gaudiment de les vacances són les Gerències o els Serveis Territorials corresponents, previ informe del cap de la unitat orgànica.

Salutacions,

Edited: 12.15h

#EnsEnSortirem💪

#seguiremlluitantfinsaveure’tsomriure😀

[apvc_embed type=”customized” border_size=”2″ border_radius=”5″ background_color=”” font_size=”14″ font_style=”” font_color=”” counter_label=”Visits:” today_cnt_label=”Today:” global_cnt_label=”Total:” border_color=”” border_style=”solid” padding=”5″ width=”200″ global=”false” today=”false” current=”true” icon_position=”” widget_template=”None” ]