departament de justícia
Info Departament de Justícia Intranet

ASIJ CATALUNYA COMUNICA: Compensacions horàries i eleccions del 14 de febrer

Us deixem nota d’interès que s’ha penjat avui a la Intranet https://espai.justicia.gencat.cat/ per a la vostra informació:

Aquesta informació és exclusiva per al personal de l’Administració de justícia a Catalunya.

Inici. Processos electorals

Amb motiu de la convocatòria electoral del proper 14 de febrer, el Departament de Justícia ha elaborat un c​riteri de compensacions horàries per aquelles persones que hagin d’estar en situació de disponibilitat i/o que s’hagin d’incorporar presencialment en els òrgans judicials el cap de setmana o un dia festiu per resoldre al·legacions sobre candidatures i altres incidències com a conseqüència del procés electoral. Les compensacions que s’aplicaran seran les següents:

– Les persones que hagin estat en situació de disponibilitat: compensació de 5,30 hores de la part flexible de l’horari.

– Les persones que hagin hagut d’incorporar-se al jutjat amb presència efectiva: compensació de 5’30 hores de la part flexible de l’horari, més un dia de permís.

Observacions

– En tots els casos s’exigirà un certificat del/de la lletrat/ada de l’Administració de justícia conforme la persona ha realitzat la guàrdia.

– Les 5’30 hores s’hauran de descomptar de la part flexible de l’horari del mes en curs. Aquestes hores no donaran dret a dies de descans.

– Les persones que hagin estat amb presència efectiva durant el dia de les eleccions, tindran un termini de 10 dies hàbils per gaudir del dia de permís de compensació.  

Salutacions,

Edited: 12.22h

#EnsEnSortirem💪

#seguiremlluitantfinsaveure’tsomriure😀

[apvc_embed type=”customized” border_size=”2″ border_radius=”5″ background_color=”” font_size=”14″ font_style=”” font_color=”” counter_label=”Visits:” today_cnt_label=”Today:” global_cnt_label=”Total:” border_color=”” border_style=”solid” padding=”5″ width=”200″ global=”false” today=”false” current=”true” icon_position=”” widget_template=”None” ]