departament de justícia
Borsa d'interins Justícia Info Departament de Justícia Intranet Oposicions

ASIJ CATALUNYA COMUNICA: Borsa d’interins. Nota informativa per als opositors al cos de GPA

Nota informativa opositors GPA (convocatòria Ordre JUS/764/2019)

Amb motiu de la publicació de la relació definitiva d’aspirants que han superat la fase d’oposició del cos de gestió processal i administrativa, s’ha obert un nou termini de presentació de sol·licituds d’incorporació per a formar part de la borsa de personal interí de l’Administració de justícia de Catalunya.

Les persones que no hagin sol·licitat la incorporació, en qualsevol de les fases anteriors de la mateixa oposició, podran fer-ho, com a màxim, fins al dia 25 de gener (inclòs).

La valoració de totes les sol·licituds es realitzarà de forma conjunta, i un cop gestionades, des del Servei de Recursos Humans, es publicarà una nota informativa al web de la borsa de personal interí i les persones interessades podran consultar el seu estat a la borsa corresponent.

Atès el gran volum de sol·licituds rebudes al Servei de borsa de personal interí, només donarem resposta a les persones que no hagin presentat anteriorment la seva sol·licitud i hagin d’esmenar la documentació enviada.

Podeu consultar el procediment i la documentació a adjuntar a la Nota informativa per a opositors publicada al web.

Edited: 19.46h

#EnsEnSortirem💪

#seguiremlluitantfinsaveure’tsomriure😀

[apvc_embed type=”customized” border_size=”2″ border_radius=”5″ background_color=”” font_size=”14″ font_style=”” font_color=”” counter_label=”Visits:” today_cnt_label=”Today:” global_cnt_label=”Total:” border_color=”” border_style=”solid” padding=”5″ width=”200″ global=”false” today=”false” current=”true” icon_position=”” widget_template=”None” ]