Info Departament de Justícia Intranet Reivindicacions

ASIJ CATALUNYA COMUNICA: FILOMENA fa pagar els plats trencats als treballadors/hace pagar el pato a los trabajadores

Companys/es,

Us avancem aquesta comunicació, que es publicarà en breu a la Intranet, del Secretari de Relacions amb l’Administració de Justícia referent a les dificultats provocades pel temporal “Filomena” i la seva afectació per al personal al servei de l’Administració de Justícia.

departament de justícia

Comunicacio-Temporal-Filomena-personal-AJ-DEF_S_CA1

Pot ser que a algunes organitzacions sindicals no els sorprengui que els/les treballadors/es paguin els plats trencats però a nosaltres que el sofrim, ens sembla del tot sorprenent que aquesta situació excepcional derivada del temporal “Filomena” recaigui sobre el/la treballador/a fet que no pugui acudir al seu lloc de treball fent-li recuperar les hores no treballades i molt menys que la causa d’aquesta recuperació sigui perquè no poden teletreballar atès que ni la primera opció ni la segona estan de la seva mà, per això des de ASIJ hem fet arribar per correu electrònic ara mateix escrit queixa al Secretari de Relacions amb l’Administració de Justícia.

Puede ser que a algunas organizaciones sindicales no les sorprenda que los/las trabajadores/se paguen el pato pero a nosotros que lo sufrimos, nos parece sorprendente que esta situación excepcional derivada del temporal “Filomena” recaiga sobre el/la trabajador/a haciéndole recuperar las horas no trabajadas por no poder acudir a su puesto de trabajo y mucho menos que la causa de esta recuperación sea porque no pueden teletrabajar dado que ni la primera opción ni la segunda están de su mano, por eso desde ASIJ hemos hecho llegar por correo electrónico, ahora mismo, escrito queja al Secretario de Relaciones con la Administración de Justicia.

filomena-sin-nombres

ASIJ seguirà insistint, seguirà lluitant 💪 junts/es des de tots els fronts, amb fermesa, fins que ens escoltin, pels drets de tots els treballadors/es.

SEGUIM AVANÇANT❗↗

Edited: 20.57h

#EnsEnSortirem💪

#seguiremlluitantfinsaveure’tsomriure😀

[apvc_embed type=”customized” border_size=”2″ border_radius=”5″ background_color=”” font_size=”14″ font_style=”” font_color=”” counter_label=”Visits:” today_cnt_label=”Today:” global_cnt_label=”Total:” border_color=”” border_style=”solid” padding=”5″ width=”200″ global=”false” today=”false” current=”true” icon_position=”” widget_template=”None” ]