departament de justícia
Drets Laborals Info Departament de Justícia Intranet Justícia - COVID19

ASIJ CATALUNYA COMUNICA: Nota d’aclariment de la Instrucció SRAJ 7/2020- Flexibilització grups-reserva setmanals de teletreball

Companys/es,

Us trametem signada la Nota d’aclariment en relació amb la Instrucció SRAJ 7/2020, de 18 de novembre, sobre pautes d’organització i sol·licitud de realització de funcions mitjançant teletreball del personal al servei de l’Administració de justícia a Catalunya davant la situació de crisi sanitària ocasionada per la COVID-19. Aquesta Nota d’aclariment disposa, entre d’altres aspectes, els paràmetres de flexibilització dels grups-reserva setmanals de teletreball previstos en la referida Instrucció. La seva entrada en vigor és immediata i properament es publicarà al web i a la Intranet del Departament de Justícia.

Veure ASIJ CATALUNYA COMUNICA: INSTRUCCIÓ SRAJ 7/2020, de 18 de novembre-IMPLEMENTACIÓ Teletreball de
16.12.20-Nota-daclariment-Instruccio_SRAJ_7_20-pautes_teletreball_personal_AJ_CA

Edited: 10.48h

#EnsEnSortirem💪

[apvc_embed type=”customized” border_size=”2″ border_radius=”5″ background_color=”” font_size=”14″ font_style=”” font_color=”” counter_label=”Visits:” today_cnt_label=”Today:” global_cnt_label=”Total:” border_color=”” border_style=”solid” padding=”5″ width=”200″ global=”false” today=”false” current=”true” icon_position=”” widget_template=”None” ]