departament de justícia
Info Departament de Justícia Intranet

ASIJ CATALUNYA COMUNICA: Canvi de Bústia per comunicació de determinades justificacions de nòmines

Companys/es,

Per al vostre coneixement, us avanço la informació que es publicarà properament a la Intranet i que trobareu més avall.

Nova bústia de correu abonament guàrdies i altres complements variables.

La Subdirecció General de Recursos Humans i Econòmics informa que les certificacions corresponents al pagament de guàrdies, sortides a centres penitenciaris, violència sobre la dona, indemnitzacions per l’ús de transport alternatiu, habilitacions del registre civil, diligències fora de l’horari, prolongacions de jornada, que fins ara s’havien de remetre a la bústia de nòmines (dgrajnomina.dj@gencat.cat), a partir de l’1 de gener de 2021 s’hauran d’enviar a la bústia següent: sraj.guardies.justicia@gencat.cat

Així mateix, informem que per fer efectiu l’abonament de les certificacions és requisit imprescindible que aquestes estiguin signades electrònicament pel LAJ/Fiscal o Responsable de l’Oficina Judicial.

Edited: 13.50h

#EnsEnSortirem💪

Visits: 721