Info Departament de Justícia Reivindicacions Reunions

ASIJ CATALUNYA COMUNICA: REUNIÓ 5/11 _Teletreball 👨‍💻 i Flexibilitat horària

Companys/es,

Una altra vegada, GRÀCIES 👏 al Departament hem tingut coneixement que el dia 5 de Novembre va haver-hi reunió en relació amb la posada en marxa del teletreball👨‍💻 a l’Administració de Justícia, reunió a la qual tampoc se’ns considera representatius a pesar que la gran majoria de treballadors/es es concentren a la província de Barcelona en els quals som tercera força sindical.


A continuació fem resum dels principals temes novedosos de la reunió:

1.- Teletreball per fer front a l’actual situació d’emergència sanitària: el projecte tècnic de virtualització de perfils per tal que el personal pugui teletreballar amb els seus ordinadors domèstics ja està en la fase final. Independentment de què el Ministeri ja ha informat que està preparant una Resolució que regularà el marc general de condicions prestació del teletreball, consideren que no podem perdre les potencialitats que ens ofereix el teletreball per poder donar resposta a l’actual situació d’emergència sanitària, de manera que estan preparant una Instrucció que permeti trobar fórmules eficients, per tal que el personal ja pugui teletreballar i poder disposar de personal de reserva per al cas que el personal del jutjat que presta serveis presencialment es vegi afectat per la COVID-19. També estan parlant amb el TSJC perquè és important que els LAJ participin en l’organització d’aquest sistema. Tan bon punt tinguin la Instrucció i el Pla de comunicació per la implantació de la virtualització de perfils, ens informaran.

2.- Davant les peticions realitzades per aquest sindicat des del començament de la pandèmia per a evitar aglomeracions i així que el personal pogués distribuir la seva entrada en una franja horària més àmplia, sembla ser que la resposta que ens han anat donant fins ara que per temes informàtics no es podia fer, està en vies de poder solucionar-se i ens alegra saber que es gràcies a la pressió feta per totes les organitzacions sindicals; com sempre diem, la unió fa la força companys/es així que gràcies. Flexibilitat horària: Estan fent gestions tècniques i pressupostàries per tal que el personal pugui entrar a  partir de les 7.30 hores i se’ls computi en el marcatge horari. Això implica una modificació tècnica amb un cost econòmic però ja estem treballant per implementar-la. Tan bon punt la tinguin enllestida ens ho comunicaran.

En aquest punt també estan buscant fórmules per tal que el personal amb fills menors de 12 anys que tenen flexibilitat d’entrada fins a les 9.30 hores però treballen en jutjats amb torns de matí i tarda, puguin entrar fins a les 9.30 i sortir més tard. Tanmateix, això té dificultats a efectes de neteja i han d’identificar tots els supòsits actualment autoritzats i els seus llocs de treball per tal que les gerències i Serveis territorials puguin fer les adaptacions logístiques corresponents. Aquest punt és més complicat d’implementar que el de l’entrada a les 7.30 hores.


Salutacions,

Edited: 21.18h

#EnsEnSortirem💪

[apvc_embed type=”customized” border_size=”2″ border_radius=”5″ background_color=”” font_size=”14″ font_style=”” font_color=”” counter_label=”Visits:” today_cnt_label=”Today:” global_cnt_label=”Total:” border_color=”” border_style=”solid” padding=”5″ width=”200″ global=”false” today=”false” current=”true” icon_position=”” widget_template=”None” ]