Info Departament de Justícia Justícia - COVID19

ASIJ CATALUNYA COMUNICA: Actualització Protocol Covid-19

Us informem que s’ha publicat a la Intranet l’actualització del protocol de comunicacions per aïllaments preventius COVID-19 per al personal de l’Administració de Justícia. El document inicial fou publicat el 20 de març i aquesta actualització completa el document inicial amb la següent informació:

  • Quines persones es consideren contactes estrets
  • La prescripció i gestió de les proves diagnòstiques (PCR) correspon a les autoritats sanitàries.
  • En cas d’absència del director de l’oficina, podrà fer les comunicacions a la Gerència/Servei Territorial i a la bústia COVID-19 qualsevol funcionari que presti serveis en l’òrgan, fiscalia o unitat on s’hagi produït l’afectació i n’hagi tingut coneixement.
A continuació us indico l’enllaç a la informació i, per si us pot ser mes pràctic, també us adjunto el document publicat.
https://espai.justicia.gencat.cat/Administracio-justicia/Persones/Seguretat-salut-laboral/Pagines/coronavirus.aspx
Salutacions,

Edited: 12.52h

#EnsEnSortirem💪

[apvc_embed type=”customized” border_size=”2″ border_radius=”5″ background_color=”” font_size=”14″ font_style=”” font_color=”” counter_label=”Visits:” today_cnt_label=”Today:” global_cnt_label=”Total:” border_color=”” border_style=”solid” padding=”5″ width=”200″ global=”false” today=”false” current=”true” icon_position=”” widget_template=”None” ]