DOGC Info Departament de Justícia Justícia - COVID19

ASIJ CATALUNYA COMUNICA: Resolució SLT/1648/2020 – ús mascareta en centres de treball

Us informem que s’ha publicat al DOGC la RESOLUCIÓ SLT/1648/2020, de 8 de juliol, per la qual s’estableixen noves mesures en l’ús de la mascareta per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19, que estableix el següent:

-1 Les persones de sis anys en endavant estan obligades a l’ús de mascareta a la via pública, als espais a l’aire lliure i a qualsevol espai tancat d’ús públic o que es trobi obert al públic, amb independència del mantenimentde la distància física interpersonal de seguretat.

(…) 

Es mantenen les exempcions, per raons personals i de la naturalesa de l’activitat, de l’obligatorietat de l’ús de mascareta establertes a l’apartat 2.2.2 de la Resolució SLT/1429/2020, de 18 de juny, per la qual s’adopten mesures bàsiques de protecció i organitzatives per prevenir el risc de transmissió i afavorir la contenció de la infecció per SARS-CoV-2…”.

D’acord amb indicacions de Funció Pública i efectuada consulta al PROCICAT, aquest organisme ha informat que en  els espais dels centres de treball que no tinguin ús públic o no estiguin oberts al públic no cal portar la mascareta tot el dia si es mantenen les distàncies de seguretat.

Caldrà garantir però, el manteniment en tot moment d’aquestes distàncies, i el personal haurà de fer ús de la mascareta per desplaçar-se a altres espais i en el cas que hi accedeixin persones alienes al personal habitual.

Salutacions,

Resolució-Salut-Mascareta-obligatòria-9.7.20

Edited: 13.07h

#EnsEnSortirem💪

[apvc_embed type=”customized” border_size=”2″ border_radius=”5″ background_color=”” font_size=”14″ font_style=”” font_color=”” counter_label=”Visits:” today_cnt_label=”Today:” global_cnt_label=”Total:” border_color=”” border_style=”solid” padding=”5″ width=”200″ global=”false” today=”false” current=”true” icon_position=”” widget_template=”None” ]

One thought on “ASIJ CATALUNYA COMUNICA: Resolució SLT/1648/2020 – ús mascareta en centres de treball

Comments are closed.