departament de justícia
Info Departament de Justícia Justícia - COVID19

ASIJ CATALUNYA COMUNICA: FASE 3 – Annex torns de tarda + Informació vacances, permisos i avaluació persones amb patologies

Companys/es,

Us adjuntem la informació rebuda pel Departament de Justícia en relació a la FASE 3:

Benvolguts/des,

Adjunt us trameto l’Annex de la Instrucció SRAJ 2/2020, pel qual s’estableixen els torns de matí i tarda per la fase 3 del Pla de desescalada de l’Administració de Justícia.

Així mateix, també us avanço la informació que es publicarà a la Intranet referent al règim de les vacances, assumptes particulars, permís per deure inexcusable i avaluació de persones amb patologies susceptibles d’agreujament per la COVID-19.

Finalment, us adjunto la Circular SG 1/2016, de 22 de juny, de la Secretaria General del Departament de Justícia sobre el gaudiment de les vacances del personal al servei de l’Administració de justícia destinat a Catalunya i el procediment per concedir‐les.

Salutacions,

TORNS TARDA 👇
AnnexFase3-INS-SRAJ_-torns-tarda_òrgans-judicials_3_S

Fase 3 del Pla de desescalada. Vacances, assumptes particulars, permís per deure inexcusable i avaluació de persones especialment sensibles front a la COVID-19 👇
6.6.20-Fase-3-Pla-de-desescalada-Vacances_AP_-Permís-per-deure-inexcusable_-Avaluació-persones-vulnerables

CIRCULAR VACANCES 👇
Circular-1_2016-vacances

ASPECTES A DESTACAR:

  • VACANCES: El règim aplicable al personal de l’Administració de Justícia per al gaudiment de les vacances corresponents a l’any 2020 serà el previst en la Circular SG 1/2016, de 22 de juny.
  • ASSUMPTES PARTICULARS: 2020 👉 s’amplia el període de gaudiment de les hores d’assumptes particulars corresponents a l’any 2020 fins al 30 d’abril de 2021. 2019 👉 inicialment finalitzava el 30 de juny de 2020, fins al 30 de novembre de 2020.
  • Permís per deure inexcusable per fills menors de 14 anys o persones dependents a càrrec: Les persones que a l’inici de la fase 3 ja disposen del permís per deure inexcusable per fills menors de 14 anys (els fills de 14 anys o mes no donen dret al permís) o persones dependents a càrrec, mantindran la seva vigència en la fase 3 amb la data límit de 21 de juny de 2020, data en la qual qual el permís per deure inexcusable quedarà automàticament revocat.
  • Avaluació de persones especialment sensibles front la COVID-19: Mentre no s’hagi efectuat l’avaluació per part del Servei de Prevenció de Riscos Laborals, les persones que disposen del permís per deure inexcusable per patir patologies susceptibles d’agreujar-se per efecte de la COVID-19 no seran cridades a prestar servei presencial.

Emoticono rojo enfadado en Emoticones Rojos - GIF Animado | REYGIF

DES D’ASIJ REBUTGEM LA MANCA D’EMPATIA AMB ELS TREBALLADORS/ES DE LA CIUTAT JUDICIAL DE BARCELONA I RECLAMEM TORNS DE TARDA PER A LA SEVA PROTECCIÓ !!

ASIJ seguirà insistint, seguirà lluitant 💪 junts/es des de tots els fronts, amb fermesa, fins que ens escoltin, pels drets de tots els treballadors/es.

SEGUIM AVANÇANT❗↗

Edited: 13.41h

#EnsEnSortirem💪

[apvc_embed type=”customized” border_size=”2″ border_radius=”5″ background_color=”” font_size=”14″ font_style=”” font_color=”” counter_label=”Visits:” today_cnt_label=”Today:” global_cnt_label=”Total:” border_color=”” border_style=”solid” padding=”5″ width=”200″ global=”false” today=”false” current=”true” icon_position=”” widget_template=”None” ]

One thought on “ASIJ CATALUNYA COMUNICA: FASE 3 – Annex torns de tarda + Informació vacances, permisos i avaluació persones amb patologies

Comments are closed.