departament de justícia
Info Departament de Justícia Justícia - COVID19

ASIJ CATALUNYA COMUNICA: Distribució Material de Protecció Individual i Col·lectiva

Companys/es,

Ens informen des de Gerència Territorial de Barcelona Comarques que a partir del dia 8 de juny començaran a distribuir entre els 43 edificis judicials de l’àmbit territorial de Barcelona Comarques, divers material tant de protecció individual com col·lectiva, contra el covid-19 .

En concret rebreu:
  • Mascaretes quirúrgiques, per tot el mes de juny. Pel què fa al repartiment i ús, s’ha comptat una mascareta per persona/dia que presti serveis presencials al jutjat. Cada òrgan judicial, la fiscalia i l’IMELEC rebrà dos capses de 50 unitats. A més a més el deganat/SCPG i al personal de seguretat, rebran dues capses més  per a usos puntuals perquè en el supòsit que si des de l‘òrgan judicial es considera que cal facilitar una mascareta al ciutadà ho puguin fer, per evitar un ajornament.  Tot i així, cal tenir en compte que el Govern de l’Estat ha decretat l’ús obligatori de mascaretes en espais públics tancats i l’Ordre JUS/394/2020 del Ministeri de Justícia estableix l’ús de la cita prèvia i les consultes per correu electrònic i/o telèfon per atendre a la ciutadania, i indica que les persones que accedeixin a seus judicials han de portar la seva pròpia mascareta.

Atès que aquest  material és limitat, cal fer-ne un ús responsable, de manera que l’ús de la mascareta només és recomanable quan no es puguin activar altres mesures de seguretat com per exemple la distància interpersonal o l’ús de mampares en taulells d’atenció al públic.

Recordeu que a finals de maig el Departament de Justícia ha distribuir, dues mascaretes higièniques reutilitzables de manera que es garanteix que tot el personal disposi de mascareta

Us recordem que no és imprescindible fer servir mascareta durant la jornada de treball si es manté la distància interpersonal recomanada.

  • Dispensadors de gel hidroalcohòlic, de paret que s’instal·laran a l’entrada de l’edifici i a les sales d’espera de les plantes amb sales de vistes.
  • Garrafes de 5 litres de gel hidroalcohòlic, per als mesos de juny i juliol, que es lliuraran al personal de neteja que s’encarregarà de la seva reposició als dispensadors.  
  • Guants, pel mes de juny, que es lliuraran al deganat. En partits amb més d’un edifici, on no hi ha deganat els enviarem a un dels jutjats per repartit.
  • Fundes protectores per a micròfons, per als mesos de juny, juliol i agost, que es lliuraran al deganat o a un jutjat en els partits amb més d’un edifici per compartir.
Estem pendents que en breu ens arribi el material següent, que començarem a distribuir tant aviat com ens el lliurin:
  • Ampolles de 500 ml gel hidroalcohòlic, per als mesos de juny, juliol i agost, a raó d’una ampolla per cada 15 dies. Es distribuiran entre els diferents òrgans judicials per als punts d’impressió amb maquines multifunció, fiscalia, IMLCF i equips tècnics. Les d’ús en espais comuns, sales de vistes, sales multiús, i per a multifuncions per a professionals, es lliuraran al deganat/SCPG.
  • Mampares de metacrilat, una per a cada mostrador d’atenció al públic dels diferents òrgans o per complementar els mostradors Registre Civil amb més d’un punt d’atenció.

Fins al mes passat el material de protecció personal, es comprava de manera centralitzada per part del Ministeri, que l’enviava a cada partit judicial per a les persones que estaven atenen directament al públic o intervenen en declaracions. Ara aquest material, es gestionarà des del Departament de Justícia d’acord amb el subministrament proporcionat pel Departament de Vicepresidència i d’Economia i Hisenda, que s’encarrega de la compra centralitzada. A partir del mes de juliol, el departament habilitarà un nou sistema de distribució, mentre no s’implanta el nou sistema la Gerència farà aquesta distribució de material.

Pel que fa les mascaretes FFP2, l’actualització de l’avaluació de riscos i planificació de mesures preventives par a les situacions d’exposició al SARS-COV-2 per al Personal de l’Administració de Justícia (el trobareu penjat a la nostra entrada 👉 https://catalunya.asij.es/2020/06/04/sars-cov-2-nova-versio-de-riscos/), que ens han facilitat des del servei de Prevenció de Riscos Laborals, preveu que el personal que practica actes de comunicació externa pugui, per aquelles actuacions que no es pugui mantenir la distancia interpersonal o “Davant persones amb simptomatologia, poc col·laboradores, que no portin mascareta, entre d’altres situacions”. Recordeu que es tracta d’un material escàs i que cal que en disposin però que cal fer ús de manera habitual de la mascareta higiènica o quirúrgica de la que es disposen i  portar les FFP2 per fer-ne ús sols davant les situacions en les quals està indicat el seu ús.

Des de la Direcció de Serveis han cursat la petició a per incorporar-la a la compra centralitzada d’aquest tipus de material que es canalitza a través del Departament de Salut però encara no tenim informació sobre la data de lliurament.

Tal com us hem indicat una part del material (mascaretes i hidrogels) la rebrà directament cada òrgan judicial, però aquell material que s’ha previst per a espais compartits, el rebreu al deganat/SCPG per tal que el distribuïu en funció de les necessitats d’ús.

Atentament,

Us anirem informant!!

Edited: 12.36h

#EnsEnSortirem💪

[apvc_embed type=”customized” border_size=”2″ border_radius=”5″ background_color=”” font_size=”14″ font_style=”” font_color=”” counter_label=”Visits:” today_cnt_label=”Today:” global_cnt_label=”Total:” border_color=”” border_style=”solid” padding=”5″ width=”200″ global=”false” today=”false” current=”true” icon_position=”” widget_template=”None” ]