departament de justícia
Info Departament de Justícia

ASIJ CATALUNYA COMUNICA: Protocol Atenció Ciutadana

Companys/es

Adjunt us trameto el Protocol d’Atenció Ciutadana que han elaborat des del Departament. Aquest Protocol ja ha estat presentat davant la Comissió de Seguiment de la crisi ocasionada per la COVID-19 i sotmès a consideració de la Sala de Govern del TSJC.

Aquest protocol té com a objectiu establir el canal per a l’obtenció de cita prèvia dels ciutadans que necessiten acudir a les oficines judicials a rebre presencialment determinats serveis garantint en tot moment les limitacions d’accés als edificis judicials.

Es descarta definitivament la utilització d’una aplicació OVT per facilitar la cita prèvia a la ciutadania.
Els canals més adients per obtenir aquesta cita prèvia de la ciutadania, mentre l’administració competent –Ministeri de Justícia– no ofereixi aquesta aplicació informàtica, si escau, s’han d’articular a través de l’atenció telefònica i del correu electrònic de cada òrgan judicial (aquestes dades es faran públiques a la Seu Judicial Electrònica de la Generalitat de Catalunya i també s’exposaran en un lloc visible i públic de cada seu que serveixi per obtenir la informació o la cita prèvia sol·licitada)

El Departamentde Justícia està treballant i, en breu, posarà en funcionament el portal en línia de justícia per a consultes i tràmits, a través de la seujudicial.gencat.cat. Serà una plataforma disponible les 24 hores de tots els dies de l’any per consultar aquells expedients digitals (e-justicia.cat) i els assenyalaments relacionats, desplegats en aquells òrgans judicials de la jurisdicció civil i social.

Cal indicar que el primer canal de comunicació de la ciutadania ha de ser el telefònic i el correu electrònic i ha de ser el canal de triatge per assignar cita prèvia en els casos que resulti imprescindible l’atenció presencial a la seu judicial i sota els criteris determinats pel jutge degà de cada partit judicial.

Veure arxiu pdf  per ampliar informació 👇

Protocol-dAtenció-Ciutadana-VDF5

Dades de Contacte JUTJATS DE PAU 👇

Dades-de-contacte-jutjats-de-pau

Dades de Contacte ÒRGANS JUDICIALS 👇

Dades-de-contacte-organs-judicials

Edited: 22.45h

#EnsEnSortirem💪

Visits: 495