departament de justícia
Comissions de Serveis Info Departament de Justícia

ASIJ CATALUNYA COMUNICA: Comissió de serveis i adscripcions temporals que es van veure afectades per la suspensió de terminis

Companys/es

Adjuntem nova nota del Departament de Justícia en relació a les ofertes en comissió de serveis i adscripcions temporals:

Benvolguts/des,

Atès que de conformitat amb el previst a l’article 9 del Reial Decret 537/2020, de 22 de maig, que declara la pròrroga de l’estat d’alarma, amb efectes de l’1 de juny de 2020 es reprenen els terminis administratius suspesos en virtut del Reial decret 463/2020, de 14 de març, us informo que durant el dia de demà es publicarà a la intranet la notícia que detallo a continuació relativa a les ofertes en comissió de serveis i adscripcions temporals que es van veure afectades per l’esmentada suspensió, així com la data en què publicarem la propera oferta.

Nous calendaris de les ofertes en comissió de serveis i adscripcions temporals que es van veure afectades per la suspensió de terminis i data de publicació de la propera oferta

Calendari i terminis oferta CS 08/2020:

Presa de possessió: 8 de juny

Calendari i terminis oferta AT 01/2020:

Període d’al·legacions: 3 i 4 de juny

Llista definitiva: 10 de juny

Presentació de documentació:  11 de juny

Presa de possessió: 18 de juny

Calendari i terminis oferta CS 09/2020:

Període d’al·legacions: 3 i 4 de juny

Llista definitiva: 10 de juny

Presentació de documentació:  11 de juny

Presa de possessió: 18 de juny

Calendari i terminis oferta CS 10/2020:

Llista provisional: 2 de juny

Període d’al·legacions: 3 i 4 de juny

Llista definitiva: 10 de juny

Presentació de documentació: 11 de juny

Presa de possessió: 18 de juny  

Calendari i terminis oferta CS 11/2020: 

Publicació convocatòria: 5 de juny

Presentació sol·licituds: 8 i 9 de juny

Llista provisional: 12 de juny

Període d’al·legacions: 15 i 16 de juny

Llista definitiva: 19 de juny

Presentació de documentació: 22 de juny

Presa de possessió: 29 de juny

Així mateix, us informem que la propera oferta (CS 11/2020 ) es publicarà el proper dia 5 de juny.

Salutacions,

Edited: 19.07h

#EnsEnSortirem💪

[apvc_embed type=”customized” border_size=”2″ border_radius=”5″ background_color=”” font_size=”14″ font_style=”” font_color=”” counter_label=”Visits:” today_cnt_label=”Today:” global_cnt_label=”Total:” border_color=”” border_style=”solid” padding=”5″ width=”200″ global=”false” today=”false” current=”true” icon_position=”” widget_template=”None” ]