departament de justícia
Info Departament de Justícia Justícia - COVID19

ASIJ CATALUNYA COMUNICA: Instruccions d’ús de les mascaretes 😷 del CIRE

Companys/es

Us informem que s’ha publicat a la Intranet del Departament de Justícia la següent informació sobre els elements de protecció per al personal del Departament:

https://espai.justicia.gencat.cat/Serveis-centrals/Que-necessito/Noticies/Pagines/elements-proteccio-personal.aspx

​​​​​​​​​​
​​El Departament de Justícia garanteix a tots els treballadors del Departament, en el moment que hagin de prestar serveis de forma presencial, els elements de protecció personal requerits per a cada lloc de treball. Amb caràcter general, els treballadors disposaran de:

Aquest material es lliurarà fonamentalment al personal de l’Administració de justícia i al personal que fa tasques administratives i tècniques als serveis centrals i territorials.

Vegeu la distribució de les mascaretes en la següent entrada: 👇

https://catalunya.asij.es/2020/05/05/nova-nota-en-relacio-als-epis/

A més a més, el personal de l’Institut de Medicina Legal i Ciències Forenses de Catalunya (IMLCFC), i el personal dels centres de justícia juvenil i dels centres penitenciaris, en funció del nivell de risc avaluat, també disposaran d’altres elements de protecció. El personal d’execució penal disposarà de dues mascaretes addicionals elaborades pel Centre d’Iniciatives per a la Reinserció (CIRE) (vegeu les instruccions de rentada). Es preveu que tots els treballadors del Departament de forma paulatina i en funció del ritme de producció rebin també aquestes mascaretes.

​​

Edited: 11.52h

#EnsEnSortirem💪

[apvc_embed type=”customized” border_size=”2″ border_radius=”5″ background_color=”” font_size=”14″ font_style=”” font_color=”” counter_label=”Visits:” today_cnt_label=”Today:” global_cnt_label=”Total:” border_color=”” border_style=”solid” padding=”5″ width=”200″ global=”false” today=”false” current=”true” icon_position=”” widget_template=”None” ]