departament de justícia
Info Departament de Justícia Justícia - COVID19

ASIJ CATALUNYA COMUNICA: Actuacions per a la implementació del teletreball per al personal al servei de l’Administració de Justícia

Adjuntem nova nota del Departamet de Justícia en relació al TELETREBALL:

Benvolguts/des,

Per tal que n’estigueu assabentats, a continuació us trameto la notícia que es publicarà properament a la Intranet en relació amb les actuacions que s’estan duent a terme per part del Departament de Justícia per a la implementació del teletreball 👨‍💻 👩‍💻 per al personal al servei de l’Administració de Justícia. Aquesta notícia només exposa les línies bàsiques de treball que s’estan desenvolupant en el projecte tecnològic. En aquest sentit, des de la DGMAJ s’està elaborant un document explicatiu sobre el projecte que us traslladarem tan bon punt estigui finalitzat.

La utilització d’aquestes noves funcionalitats que disposi el Departament vindrà determinada per les decisions organitzatives que s’adoptin per al funcionament dels diferents àmbits i serveis. Finalment, indicar que, en un context com l’actual, cal tenir en compte que la situació pressupostària que ve marcada per la prioritat sanitària, podria condicionar el desenvolupament del projecte.

INTRANET:

Departament de Justícia – Teletreball

El Departament de Justícia està treballant per poder fer possible continuar creixent en serveis que facilitin el teletreball a l’administració de Justícia.

Actualment, la totalitat de jutges, lletrats, fiscals i metges forenses, més de 2.000 professionals, ja poden teletreballar perquè disposen de portàtil i VPN.

A aquesta xifra aviat es podran sumar fins a 250 treballadors més dels deganats de Catalunya que treballen amb el mòdul de Registre i Repartiment d’e-justícia.cat, si el degà respectiu i el propi funcionari ho creuen oportú.

Durant l’estiu i de forma progressiva, quasi bé 3.000 llocs de treball més, associats amb e-justicia.cat es podran virtualitzar i això permetrà que personal de l’Administració de Justícia pugui treballar des de casa voluntàriament si organitzativament així es disposa.

Finalment, s’està treballant per poder aprovisionar-nos durant aquest 2020 (després d’estiu) de 700 portàtils que permetrien fer un canvi de perfil en certs llocs de treball que, de nou, facilitaran el teletreball si organitzativament el jutjat corresponent ho creu oportú.

Si tot es pot materialitzar, i ateses les necessitats i prioritats que puguin sorgir amb motiu de l’emergència i la disposició de finançament, podríem arribar a tenir el 67% del personal AJ amb capacitat de teletreball (actualment, 24%).

Edited: 19.30h

#EnsEnSortirem💪

[apvc_embed type=”customized” border_size=”2″ border_radius=”5″ background_color=”” font_size=”14″ font_style=”” font_color=”” counter_label=”Visits:” today_cnt_label=”Today:” global_cnt_label=”Total:” border_color=”” border_style=”solid” padding=”5″ width=”200″ global=”false” today=”false” current=”true” icon_position=”” widget_template=”None” ]

One thought on “ASIJ CATALUNYA COMUNICA: Actuacions per a la implementació del teletreball per al personal al servei de l’Administració de Justícia

Comments are closed.