departament de justícia
Info Departament de Justícia Intranet

ASIJ CATALUNYA COMUNICA: NOTA D’INTERÈS A LA INTRANET -Nous tràmits de recursos humans al portal ATRI-

Us deixem nota d’interès que s’ha penjat avui a la Intranet https://espai.justicia.gencat.cat/ per a la vostra informació:

El passat mes de novembre va entrar en funcionament una nova versió del portal ATRI​. Una de les millores que inclou aquesta nova versió és la de poder tramitar directament per ATRI les sol·licituds de recursos humans següents:  

  • – Situacions administratives
  • – Jubilacions
  • – Perllongaments
  • – Reconeixement de grau personal consolidat (tràmit no disponible per al personal de l’Administració de justícia)
  • – Reconeixement de serveis prestats en altres administracions
  • – Certificats
  • – Triennis
  • – Bestretes (tràmit no disponible per al personal de l’Administració de justícia)​​​
  • – Reincorporació progressiva per motiu de malaltia

Així, a partir d’ara, tot el personal que presta serveis al Departament ha de fer aquests tràmits preferentment a través del portal​, des de l’apartat Expedient > Sol·licituds a Recursos Humans. 

Si la petició concreta ho requereix es pot annexar documentació. També es pot fer el seguiment de l’estat de les sol·licituds, i, en alguns casos, rebre la resposta a través del mateix portal.

Aquestes noves funcionalitats contribueixen a la implantació de la tramitació digital en els procediments interns del Departament.

Més informació a la intranet a Inici > Serveis centrals i territorials > ​​Persones > Sol·licituds a Recursos Humans​

Edited: 18.01h

#EnsEnSortirem💪

[apvc_embed type=”customized” border_size=”2″ border_radius=”5″ background_color=”” font_size=”14″ font_style=”” font_color=”” counter_label=”Visits:” today_cnt_label=”Today:” global_cnt_label=”Total:” border_color=”” border_style=”solid” padding=”5″ width=”200″ global=”false” today=”false” current=”true” icon_position=”” widget_template=”None” ]