departament de justícia
Drets Laborals Info Departament de Justícia Justícia - COVID19

ASIJ CATALUNYA COMUNICA: Retribucions complementàries de MUGEJU

Adjuntem nova nota rebuda pel Departament de Justícia:

Benvolguts/des,

Com bé sabeu, el BOE del 8 d’abril, va publicar el RDL 13/2020 (que us adjunto), que en la seva Disposició addicional 5a, atribueix el pagament als òrgans de personal de les administracions competents (en aquest cas, al Departament de Justícia) de les retribucions complementàries dels mutualistes de MUGEJU que portin 181 dies en situació d’incapacitat temporal fins al 100% de les seves retribucions, durant la vigència de l’estat d’alarma. Us adjunto també la Nota de premsa del Ministeri.

Des del Departament vam traslladar formalment la nostra queixa al Ministeri pel fet que, sense cap avís previ ni les degudes i necessàries actuacions de coordinació, se’ns traslladen les responsabilitats funcionals i econòmiques que corresponen a MUGEJU amb un marge temporal de menys d’una setmana per al tancament de la Nòmina per part de la Intervenció Delegada.

Òbviament, al marge d’altres consideracions de tipus institucional, la naturalesa de la mesura aprovada té un gran impacte funcional, organitzatiu i pressupostari en la Subdirecció General de Recursos Humans (especialment en un moment com l’actual) ja que suposa preparar mes de 120 nòmines manualment, cercar i justificar l’avenç de despesa pressupostària que s’exigeix i, posteriorment, efectuar la gestió de les sol·licituds per obtenir el reemborsament dels imports avançats.

Durant els dies festius d’aquesta Setmana Santa, l’equip de Nòmines ha fet un sobreesforç per poder finalitzar les tasques que permetin fer efectius aquests pagaments i a dia d’avui us podem informar que el Departament abonarà les retribucions complementàries de MUGEJU en la nòmina del mes d’abril. Aquest abonament arribarà fins al dia 26 d’abril, data de finalització de l’actual declaració d’estat d’alarma, sens perjudici que el Departament assumirà, tal com diu el RDL 13/20, el pagament de nous períodes de pròrroga de l’estat d’alarma que es puguin aprovar.

Salutacions,

RDL_13_2020_veure_DA5_regim_MUGEJU-duranbt-lestt-dalarma

20200409-Nota-informativa-MUGEJU-subratllada

Edited: 10.15h

[apvc_embed type=”customized” border_size=”2″ border_radius=”5″ background_color=”” font_size=”14″ font_style=”” font_color=”” counter_label=”Visits:” today_cnt_label=”Today:” global_cnt_label=”Total:” border_color=”” border_style=”solid” padding=”5″ width=”200″ global=”false” today=”false” current=”true” icon_position=”” widget_template=”None” ]