departament de justícia
Info Departament de Justícia

ASIJ CATALUNYA COMUNICA: Suspensió o interrupció del gaudiment de permisos

Adjuntem nova nota del Departament de Justícia en relació als permisos:

Benvolguts/des,

En relació amb les diverses consultes formulades sobre si la suspensió de terminis decretada mitjançant Reial Decret 463/2020, de 14 de març, afecta al termini de gaudiment dels permisos, us adjuntem la Nota sobre la suspensió o interrupció del gaudiment dels permisos, vacances, reduccions de jornada del personal funcionari i laboral al servei de la Generalitat amb motiu del coronavirus SARS-CoV-2, emesa en data 20 de març per la Direcció General de Funció Pública.

En aquest Nota s’estableix que en cap cas s’ha de confondre la suspensió i interrupció dels terminis dels procediments administratius, decretada mitjançant Reial Decret 463/2020, de 14 de març, amb la suspensió o interrupció dels períodes de gaudiment dels permisos i llicències del personal al servei de l’administració, atès que els períodes de gaudiment o durades dels permisos no tenen a veure amb els períodes per a la realització d’activitats administratives en el curs d’un procediment administratiu.

Tanmateix, i com estableix la Nota esmentada, segons el tipus de permís de què es tracti i el seu estat de tramitació es podrà sol·licitar la interrupció del seu gaudiment o permetre’n el seu desistiment.

Salutacions,

20200320-Nota-FP-sobre-permisos

Edited: 21.30h

[apvc_embed type=”customized” border_size=”2″ border_radius=”5″ background_color=”” font_size=”14″ font_style=”” font_color=”” counter_label=”Visits:” today_cnt_label=”Today:” global_cnt_label=”Total:” border_color=”” border_style=”solid” padding=”5″ width=”200″ global=”false” today=”false” current=”true” icon_position=”” widget_template=”None” ]