departament de justícia
Info Departament de Justícia

ASIJ CATALUNYA COMUNICA: Ubicació del personal dels edificis C i S de la Ciutat de la Justícia

Adjuntem nova nota del Departament de Justícia:

Benvolguts/des,

Us informo que la Gerència de Barcelona Ciutat, de conformitat amb el Deganat i la Secretaria de Coordinació Provincial, ens ha comunicat que el personal dels Edificis C i del S (que estan en disponibilitat) de la Ciutat de la Justícia s’ubicaran a la planta 0 del P.

Com bé sabeu, per donar a compliment al disposat per la resolució del Ministre de Justícia, de 30 de març de 2020, en cada seu judicial on NO hi hagi jutjats de guàrdia hi ha d’haver, com a mínim, un funcionari dels cossos generals per tal de controlar la potencial entrada d’alguna actuació susceptible de constituir un servei essencial. Per fer compatible això amb la màxima prevenció, desinfecció i higiene de les instal·lacions, en la Ciutat de la Justícia, s’habilitarà un lloc als indicats funcionaris en la planta 0 de l’edifici P, per part del Deganat de Barcelona. Es posaran rètols informatius en les entrades d’aquells edificis, que romandran tancats, tret que calgui accedir-hi per alguna qüestió concreta, informant de la ubicació dels esmentats funcionaris.

Salutacions,

Edited: 10.35h

[apvc_embed type=”customized” border_size=”2″ border_radius=”5″ background_color=”” font_size=”14″ font_style=”” font_color=”” counter_label=”Visits:” today_cnt_label=”Today:” global_cnt_label=”Total:” border_color=”” border_style=”solid” padding=”5″ width=”200″ global=”false” today=”false” current=”true” icon_position=”” widget_template=”None” ]