departament de justícia
Drets Laborals Info Departament de Justícia Reivindicacions

ASIJ CATALUNYA COMUNICA: SERVEIS MÍNIMS PRESENCIALS APROVATS

Adjuntem nova comunicació del Departament de Justícia:

Benvolguts/des,

Adjunta us trameto l’Acta de la reunió de la Comissió de seguiment per la gestió del sistema judicial durant la crisi ocasionada pel COVID-19, que s’ha dut a terme en el dia d’avui, per la qual s’ha aprovat ELS QUADRES DE SERVEIS MÍNIMS PRESENCIALS PRESENTATS PÈLS SECRETARIS COORDINADORS PROVINCIALS i els annexos a l’Acta amb les dotacions mínimes de cada territori que s’han acordat en la Comissió de seguiment.

Com podreu veure en l’Acord primer de l’Acta (primer document adjunt), aquesta Comissió ha aprovat, amb l’únic vot discrepant del Sr. Joan Abad, la proposta de serveis mínims presencials presentats prèviament pels Secretaris Coordinadors Provincials i Fiscalia. El posicionament del Departament ha estat de rotunda oposició a la decisió adoptada, tal com consta en la transcripció de part de l’exposició efectuada pel Sr. Joan Abad que trobareu als peus de les pàgines 2 i 3, reiterant els arguments que ja venien exposant i que van quedar reflectits en la Nota d’aclariment de 18 de març en relació amb la Instrucció SRAJ 1/2020.

Així doncs, el TSJC i Fiscalia han aprovat les dotacions per a la prestació dels serveis essencials del personal al servei de l’Administració de Justícia, establint la presencialitat com a règim general de prestació del servei i facultant exclusivament als LAJ la possibilitat de determinar els supòsits que es poden prestar pel règim de disponibilitat.

Tal com us advertíem el passat divendres, l’escenari del marco único de actuación estatal a què ha donat lloc el Reial decret de declaració de l’estat d’alarma i, en particular, per l’àmbit de l’Administració de Justícia a Catalunya, de l’Ordre del Ministeri de Sanitat SND/261/2020, de 20 de març, i la suspensió de la Nota d’aclariment de la SRAJ de 18 de març, així com també els acords de la Comisión Permanente del CGPJ i de les pròpies Comisiones de Seguimento del TSJC d’atribució de les competències de ajuste de las dotaciones mínimas, que s’han succeït en atenció a aquest marco único de actuación, detreuen del Departament de Justícia tota capacitat efectiva regulatòria en l’objecte de debat de la sessió de la Comisión de Seguimiento d’avui.

Des de ASIJ continuarem insistint per totes les vies al nostre abast, per reduir el número de companys/es exposats sense sentit als serveis essencials actuals aprovats per aquesta comissió, ja que no es la manera de preservar la salut de tots els treballadors/es que ens deixem la pell cada dia i ens exposem a nosaltres i a les nostres famílies per la desconsideració i falta de empatia mostrada una vegada i un altre pels que estan còmodament a les seves cases.

Salutacions

Edited: 19.05h

Us adjuntem la correcció d’errors corresponent a la prestació del servei essencial als Jutjats Penals de execució:

2020-03-27-TS-20-169-T-Correc.-S.E.-Penal.Bcn_.cat_.signat-1

Visits: 426