departament de justícia
Info Departament de Justícia

ASIJ COMUNICA: Dubtes sobre si els majors de 60 anys estan exempts

Nova comunicació del Departament de Justícia:

Benvolguts/des,

En relació amb els dubtes que s’estan plantejant sobre si els majors de 60 anys estan exempts de la prestació dels serveis essencials, us informo del següent:

Ni la Resolució del Secretari d’Estat de Justícia que estableix els serveis essencials en l’Administració de Justícia, de 14 de març, ni la Resolució del Ministeri de 16 de març que desenvolupa l’anterior, ni la Instrucció SRAJ 1/2020, de 15 de març, preveuen aquest supòsit com un motiu d’exempció per prestar els serveis essencials. Us trameto adjuntes les tres normes esmentades.

El Ministeri de Justícia va fer una Nota de premsa (4t document adjunt) en què informava que els majors de 60 anys estarien exempts, però aquest anunci no s’ha traduït fins al dia d’avui en cap previsió normativa. Per tant, mentre no hi hagi una norma que reguli aquest supòsit i atès que la Nota de premsa no té cap valor jurídic, ser major de 60 anys no és un supòsit d’exclusió de la prestació dels serveis essencials.

Si es produeix alguna novetat sobre aquesta qüestió, us ho informaré immediatament.

Moltes gràcies!!!

Salutacions,

Edited: 11.53h

[apvc_embed type=”customized” border_size=”2″ border_radius=”5″ background_color=”” font_size=”14″ font_style=”” font_color=”” counter_label=”Visits:” today_cnt_label=”Today:” global_cnt_label=”Total:” border_color=”” border_style=”solid” padding=”5″ width=”200″ global=”false” today=”false” current=”true” icon_position=”” widget_template=”None” ]