departament de justícia
Info Departament de Justícia

ASIJ COMUNICA: Justificació absències estat d’alarma

Adjuntem nova nota del Departament de Justícia: Benvolguts/des, A fi i efecte d’aclarir la forma de justificar les absències pels diferents motius, us informo del següent: El sistema de justificació de les persones que entren en els torns rotatoris de prestació dels serveis essencials serà el que ja es preveia en la Nota d’aclariment de […]

departament de justícia
Info Departament de Justícia

ASIJ COMUNICA: Dubtes sobre si els majors de 60 anys estan exempts

Nova comunicació del Departament de Justícia: Benvolguts/des, En relació amb els dubtes que s’estan plantejant sobre si els majors de 60 anys estan exempts de la prestació dels serveis essencials, us informo del següent: Ni la Resolució del Secretari d’Estat de Justícia que estableix els serveis essencials en l’Administració de Justícia, de 14 de març, […]

Info Departament de Justícia

ASIJ COMUNICA: Distribució de material de protecció

Benvolguts/des, Us informo que el Ministeri de Justícia ha comunicat al Departament que avui començarà la distribució del material de protecció 👏 disponible (mascaretes, guants, gels…) a través de les Secretaries de Coordinació Provincials. Els Serveis Territorials i les Gerències del Departament s’han posat a disposició de les Secretaries de Coordinació Provincials per tal de […]

Info Departament de Justícia

ASIJ-CATALUNYA INFORMA: REAPERTURA EDIFICIO P DE LA CIUDAD DE LA JUSTICIA

Os adjuntamos acuerdo de la Decana de los Juzgados de Barcelona, por el que se ordena la reapertura del edificio P de la Ciudad de la Justicia. ACUERDO GUBERNATIVO Barcelona, a veinticuatro de marzo de 2020 Primero.- Por acuerdo gubernativa de esta decana de fecha 17 de marzo se acordó: “el cierre provisional de las plantas en las […]