Info Departament de Justícia

ASIJ COMUNICA: Resolucions que el Ministeri de Justícia ha tramès al Departament de Justícia

Benvolguts/des,

Per al vostre coneixement i informació, adjuntem les tres Resolucions que el Ministeri de Justícia ha tramès al Departament de Justícia: mesures de seguretat laboral, mesures per al Registre Civil i càlcul i dotacions per a la prestació dels serveis essencials.

Com podreu observar, es proposa una dotació de personal per a la prestació del serveis essencials corresponent a un 10% del total de la plantilla i no es preveu la prestació mitjançant el règim de disponibilitat. Cal afegir, que el Ministeri de Justícia ha proposat que siguin els Departaments de Justícia de les respectives Comunitats Autònomes els que signi i aprovin aquestes resolucions amb el contingut predeterminat pel Ministeri i sense cap capacitat per modificar-lo.

Ens comunica el Departament de Justícia que rebutja frontalment la proposta efectuada pel Ministeri, tan en el fons com en la forma, i manté el criteri reflectit en la Nota d’aclariment de 18 de març en relació amb la Instrucció SRAJ 1/2020, d’establir el règim de disponibilitat com a règim general de prestació dels serveis essencials. A aquests efectes, el Departament de Justicia ha exposat en l’escrit d’al·legacions a l’esborrany de Resolució tramès ahir al Ministeri, que la dotació de personal que el Departament de Justícia considera adequada per a la prestació dels serveis essencials és d’un màxim d’un 5% del total de la plantilla, amb una presencialitat  exigible dins d’aquest percentatge, d’un màxim del 25% de les dotacions (fonamentalment, guàrdies i alguns Registres Civils).

Des de ASIJ que rebutgin la proposta no ens sembla suficient,  lluitarem fins on calgui per aconseguir uns serveis essencials que protegeixin tant al personal com al públic usuari dels Jutjats.

Des de ASIJ i des del Departament considerem que només amb una reducció de dotacions als mínims imprescindibles per a la prestació dels serveis essencials i l’establiment del règim general de disponibilitat, es podrà compatibilitzar els objectius prioritaris i prevalents de prevenció sanitària individual i col·lectiva que requereix l’actual situació d’emergència sanitària amb la prestació dels serveis fixats com a essencials per l’autoritat competent.

Edited: 15.00h

[apvc_embed type=”customized” border_size=”2″ border_radius=”5″ background_color=”” font_size=”14″ font_style=”” font_color=”” counter_label=”Visits:” today_cnt_label=”Today:” global_cnt_label=”Total:” border_color=”” border_style=”solid” padding=”5″ width=”200″ global=”false” today=”false” current=”true” icon_position=”” widget_template=”None” ]