departament de justícia
Info Departament de Justícia

ASIJ CATALUNYA COMUNICA: PRESTACIÓ DEL SERVEIS ESSENCIALS

Hem rebut comunicació del Departament de Justícia fent-nos saber que encara no han rebut la Resolució del Ministeri de Justícia que hauria d’establir i regular la prestació dels serveis essencials del personal al servei de l’Administració de Justícia, tal com va informar el Ministeri que faria en la Conferència sectorial del passat divendres 20 de març i a partir de l’assumpció de competències en matèria de personal duta a terme mitjançant l’aprovació de l’Ordre del Ministeri de Sanitat SND/261/2020. Sabem que aquest migdia les comunitats autònomes ja havien remès les respectives al·legacions a l’esborrany de Resolució que va enviar ahir dissabte el Ministeri de Justícia.
Igualment se’ns informa que si no es produeix comunicació del Ministeri en les pròximes hores, la situació queda en els mateixos termes del passat divendres: vigència de la Resolució del Secretari d’Estat de Justícia sobre serveis mínims essencials, de 14 de març de 2020, i vigència de la Instrucció SRAJ 1/2020, de 15 de març (la Nota d’aclariment de 18 de març que establia el règim general de disponibilitat queda suspesa en subjecció en les indicacions del Ministeri).
Així mateix, continua vigent l’Acord del Secretari de Govern del TSJC, de 18 de març de 2020; pel que mentre el Ministeri no estableixi altres indicacions, el Departament no s’oposarà en cap cas a totes aquelles mesures proposades pels directors d’oficina (LAJ, Fiscals) i Secretaris Coordinadors Provincials que comportin una reducció de dotacions de serveis essencials o la prestació dels mateixos mitjançant el règim de disponibilitat, atès que van en la línia que ja perseguia el Departament amb la Nota d’aclariment de 18 de març suspesa pel Ministeri. Us adjuntem les resolucions d’interès:

RESOLUCIONES-DE-INTERES

Edited: 23.58h

Visits: 349