Info Departament de Justícia

ASIJ COMUNICA: Dubtes i preguntes que ha generat en la ciutadania el certificat d’autoresponsabilitat en compliment de l’estat d’alarma COVID-19

Bona tarda,

Vistos els dubtes i preguntes que ha generat en la ciutadania el certificat d’autoresponsabilitat en compliment de l’estat d’alarma COVID-19 que ha elaborat i difós el Departament d’Interior, i amb la finalitat d’ajudar-vos a resoldre les qüestions que es puguin plantejar sobre aquest certificat, adjunt us trameto un document de resposta a les preguntes freqüents, que ha publicat el mateix Departament d’Interior.

Salutacions,

Us deixem l ‘enllaç a la web on podeu descarregar el certificat https://interior.gencat.cat/ca/arees_dactuacio/proteccio_civil/consells_autoproteccio_emergencia/malalties-transmissibles-emergents-amb-potencial-alt-risc-/certificat-autoresponsable-de-desplacament-en-el-marc-de-lestat-dalarma-per-la-crisi-sanitaria-per-la-covid-19/

Edited: 18.58h


Visits: 592