Info Departament de Justícia

ASIJ COMUNICA: Ampliació comunicat – Preses de possessió concurs de trasllats

Adjuntem nota del Departament de Justícia:

Benvolguts,

En relació amb la nota del Ministeri de Justícia que us em comunicat aquest matí sobre les preses de possessió pendents del concurs de trasllats 2019, us informem que les persones que no puguin fer-la de manera presencial a l’òrgan adjudicat en el concurs de trasllat, poden fer-la de manera telemàtica.

Si ho fan presencialment però el Lletrat/ada no hi és, la persona de serveis mínims del jutjat pot contactar amb el/ella perquè envií la presa de possessió amb el model normalitzat que ja s’ha fet servir durant les preses de possessió del concurs de trasllats (word que pot signar digitalment).

Tant si opten per la forma telemàtica (model que s’adjunta) com presencial, han de fer arribar la presa de possessió a :

Gerència Territorial o Servei Territorial corresponent.
Bustia de nòmines dgrajnomina.dj@gencat.cat ,
Bústia de Selecció i Provisió seleccioprovisio.aj.justicia@gencat.cat

Edited: 18.27h

[apvc_embed type=”customized” border_size=”2″ border_radius=”5″ background_color=”” font_size=”14″ font_style=”” font_color=”” counter_label=”Visits:” today_cnt_label=”Today:” global_cnt_label=”Total:” border_color=”” border_style=”solid” padding=”5″ width=”200″ global=”false” today=”false” current=”true” icon_position=”” widget_template=”None” ]