Malalties

ASIJ INFORMA: INFORMACIÓN IMPORTANTE. TODOS DISPONIBLES PERO NO PRESENCIALES

Nota d’aclariment sobre la Instrucció SRAJ 1/2020. Com veureu, s’estableix el règim general de disponibilitat per a la prestació dels serveis essencials en els òrgans judicials, deixant únicament les guàrdies amb el règim de presencialitat. Aquesta Nota d’aclariment ha estat consensuada amb el TSJC i entenem que suposa un avenç molt important per a la prestació dels serveis mínims durant aquest període d’excepcionalitat. També s’inclou en aquesta Nota d’aclariment les indicacions per la justificació horària. Es molt important que qui estigui en situació de disponibilitat i sigui requerit per a la prestació d’un servei essencial ha d’acudir immediatament, ja que és compliment de serveis mínims. Salutacions.

Per regla general, i de conformitat amb les conclusions de l’Equip Permanent de Coordinació Interinstitucional reunit a l’efecte en sessió de 17 de març de 2020, es disposa la prestació del servei essencial pel personal funcionari adscrit als òrgans judicials i de fiscalia de Catalunya, així com de l’IMLC, en règim de “disponibilitat”, a excepció dels següents serveis:
• Els Jutjats de guàrdia del Partit Judicial de Barcelona, inclosos l’Oficina Informàtica de la Guàrdia, la guàrdia de VIDO i la de Menors, prestaran servei en règim de presencialitat amb el 100% de la dotació d’efectius.

Generalitat de Catalunya
• En el Registre i repartiment civil, contenciós-administratiu, mercantil i social de Barcelona un funcionarien règim de presencialitat perquè gestioni totes les entrades via e-justicia.cat d’aquestes jurisdiccions i realitzi el repartiment.
• Pels Jutjats de guàrdia de la resta de partits judicials de Catalunya, la modalitat de prestació es distribuirà entre un 50% dels efectius de la dotació en règim de presencialitat i el 50 % restant en règim de disponibilitat.
• Per funcionament de l’IMLC, 100% de presencialitat de les dotacions del Servei de Guàrdia Forense, 3 funcionaris de qualsevol cos AJ en règim de presencialitat i 1 funcionari de qualsevol cos AJ en règim de presencialitat a les resta de demarcacions. Salutacions.

2a-Nota-daclariment_InstruccióSRAJ_S

Edited: 8.23h

[apvc_embed type=”customized” border_size=”2″ border_radius=”5″ background_color=”” font_size=”14″ font_style=”” font_color=”” counter_label=”Visits:” today_cnt_label=”Today:” global_cnt_label=”Total:” border_color=”” border_style=”solid” padding=”5″ width=”200″ global=”false” today=”false” current=”true” icon_position=”” widget_template=”None” ]