Malalties

ASIJ COMUNICA: Instrucció per al personal al servei de l’Administració de Justícia a Catalunya

Benvolguts/des,

Adjunta us trameto la Instrucció signada 1/2020, de 15 de març, de la Secretaria de Relacions amb l’Administració de Justícia, i de la Secretaria General de Treball, Afers Socials i Famílies, sobre mesures preventives i organitzatives adreçades al personal al servei de l’Administració de Justícia a Catalunya davant l’impacte del SARS-CoV-2 i de mesures específiques a l’àmbit de les conciliacions administratives laborals.

Indicar que a petició expressa del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies i en el marc de coordinació interdepartamental, s’ha introduït un punt referent a les conciliacions administratives prèvies de l’Ordre Social (punt 9).

Salutacions,

Instrucció-SRAJ_TASF_serveis-essencials-AJ_S.pdf

Edited: 12.24h

Visits: 260